Planetaariset aikakausisyklit

Planetaariset aikakausisyklit

Planetaariset aikakausisyklit ja syklien indeksit antavat meille tietoa tulevista ajoista, kuten taloudellisista taantumista ja tulevista trendeistä. Syklien kulkua ei pysty muuttamaan, mutta niiden tunteminen mahdollistaa  valmistautumisen uusien trendien tuloon ja oman toiminnan säätämisen synkronoiduksi ajan laadun kanssa. 

Kuuluisa ranskalainen astrologi André Barbault, joka teki uraa uurtava työtä planetaaristen syklien parissa, käytti ajan laadun tutkimiseen planeettasyklien indeksiä. Vuonna 2011 hän kirjoitti: Suuri taloudellinen heilahtelu tapahtuu vuosina 2018- 2026, mutta kriittisin aika tulee olemaan vuosina 2020 - 2021 jolloin  saatamme olla vaarassa. Mahdollisesti uusi pandemia, rajoitukset ja yhteiskunnan mureneminen ovat keskipisteessä, erityisesti Euroopassa.

Astrologisesta näkökulmasta konjunktio merkitsee yhden syklin loppua ja toisen alkua. Tammikuussa 2020 oli Saturnuksen ja Pluton konjunktio Kauriin merkissä. Saturnus symboloi rajoituksia, konservatiivisuutta ja auktoriteetteja. Plutoon liittyy valtaa, elämän ja kuoleman liittyviä teemoja, mutta myös pankit ja pörssit.

Saturnuksen ja Pluton yhtymä tapahtuu 33-38 vuoden välein, ja niiden  yhtymä-aspektin aikana yleensä energia on pelokas ja kaoottinen. Sinä aikana tapahtuu suuria mullistuksia, kuten esimerkiksi Saturnus/Pluto - yhtymän aikana vuonna 1982, jolloin oli kylmän sodan aika, pelko kolmannesta maailmansodasta ja ihmiskunnan tuhoutumisesta. Silloin marssittiin rauhan puolesta, esimerkiksi Suomessa järjestettiin valoa yöhön- rauhamarssi.

Vuosi 2020 oli kuitenkin erilainen, sillä  Saturnuksen/Pluton yhtymään liittyivät vielä Mars ja Jupiter. Jupiterin läsnäoloa voi selittää maailmanlaajuiseen kaaokseen, koska Jupiter laajentaa kaikkea mihin se koskee.

Kommentit