Onko sijoittaminen pelkkiä numeroita ja analyysejä?

Onko sijoittaminen pelkkiä numeroita ja analyysejä?

On tehty lukuisia tutkimuksia, joissa on havaittu, että Kuu vaikuttaa ihmisten mielialaan, ja mieliala puolestaan vaikuttaa päätöksentekoon, tiedon omaksumiseen ja sijoitustoimintaan. Astrologiset tekijät, kuten Kuun sijainti ja sen aspektit muihin taivaankappaleisiin herättävät keskustelua, koska ne vaikuttavat päätöksentekoon.

Yhdysvaltain keskuspankin tunnustamat yhteydet sijoittajien mielialan ja osakemarkkinoiden päivittäisten liikkeiden välillä korostavat myös Kuun merkitystä sijoitustoiminnassa. Joten sijoittaminen ei olekaan pelkkiä numeroita ja analyysejä; sijoittajien päätökset  ovat vahvasti sidoksissa tunnetiloihin , eivätkä pelkästään taloudellisiin arvioihin. Kaiken kaikkiaan nämä tutkimukset osoittavat sijoitustoiminnan monimuotoisuutta ja sen  vaikutusta ihmisten mielialaan yhdessä astrologisten  tekijöiden kanssa. Vaikka monet ammattisijoittajat saattavat pitää tällaisia näkökulmia spekulatiivisina, ne tuovat tarpeen ymmärtää sijoitusmaailman psykologisia ulottuvuuksia, jotta voitaisiin kehittää tehokkaampia strategioita ja paremmin ennustaa markkinoiden käyttäytymistä. 

Kommentit